Linux运维部落更新了!

各位同学,为了给大家创造更好的交流和学习体验,经过长时间的酝酿,Linux运维部落迎来一次重大更新。

本次更新中,我们大幅度的调整了现有网站的运行方式,同时根据用户使用反馈进行了一系列的体验优化。


以下是本次更新的内容:


1.网址迁移

更新后,原网址http://www.178Linux.com/将更改为http://blog.magedu.com/。

Linux运维部落用户数据将完整迁移至新网址,用户的使用不会受到影响。


2.新增模块

2.1新增云课堂模块

新增云课堂模块,用户可在云课堂内观看马哥教育公开课和教学视频。

2.2新增置顶推荐模块

新增优秀文章置顶推荐模块,用户发表的优秀文章有机会获得编辑推荐,与首页大图位置进行展示。

2.3新增热门话题模块

新增热门话题展示模块,用户可通过热门话题查看近期优秀文章及讨论。

2.4新增评论展示模块

新增评论展示模块,用户可通过评论展示查看近期评论内容。


3.用户体验优化

3.1首页视觉优化

优化了首页展示效果,提供更好的文章阅读体验

3.2导航栏优化

优化了导航栏设置,提供更好的导航展示效果。

3.3搜索体验优化

对搜索体验进行了升级,搜索反应更快、查找更准确

搜索结果展示页面也进行了优化。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

相关新闻

历经多年发展,已成为国内好评如潮的Linux云计算运维、SRE、Devops、网络安全、云原生、Go、Python开发专业人才培训机构!